Tel: 0212 417 4845

trarenfa

PET-CT'nin yararları nelerdir?

• Nedeni bilinmeyen kanserlerin tanısı
• Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu
• Tedavi izleminde artmış kesinlik
• Kanser nüksüne erken tanı
Diğer mevcut tanı araçlarına göre çok büyük avantaj sunmalarının yanı sıra PET/CT, fazlaca radyasyon içeren tanı testlerine olan gereksinimi de ortadan kaldırıyor. Bu son teknoloji ile elde edilen görüntüler, kanser tanısında kritik bir öneme sahip olmasının yanı sıra Tümör Konseyi'nde karar sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.