Tel: 0212 417 4845

trarenfa

CT (Computed Tomography) nedir?

CT görüntüleme ya da halk arasındaki yaygın adıyla tomografi, vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak tanıyan bir yöntemdir. CT ile, tümörlerin nerede bulunduğu ve boyutları hakkında bilgi edinilebiliyor. Ancak bunların kötü ya da iyi huylu lezyonlar olup olmadığı anlaşılamıyor.

PET ve CT kombinasyonu
PET/CT, hücre metabolizmasının görüntülerini çıkaran PET ve anatomik ayrıntıları sağlayan CT tekniklerinin aynı cihazda bir araya getirilmesi esasına dayanıyor. Böylece, hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomi, tek bir cihaz tarafından tek bir seansta kapsamlı bir şekilde görüntülenebiliyor. Böylece, hekimler hastanın anatomik ve metabolik durumu hakkında, üç boyutlu görüntüler ile ayrıntılı ve kesin bilgiler edinilebiliyor. PET/CT özellikle kanser ve kalp hastalıklarının hızlı ve doğru teşhisine olanak sağlıyor.
Kanser tedavisi sırasında, tedaviye cevabı izlemek amacıyla da kullanılan PET-CT sayesinde tümörün yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve tedavi alanını doğru olarak saptanması mümkün. Bu sırada, tümör çevresindeki sağlıklı dokunun mümkün olduğunca korunmasına da olanak sağlıyor. Diğer planlama yöntemleri ile karşılaştırıldığında, radyoterapiye bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltırken, radyasyonun tümöre yüksek dozlarda verilebilmesini sağlıyor.
PET/CT, ayrıca beyin ile ilgili hastalıklarda özellikle demans (bunama) ve epilepsinin tanısında oldukça değerli olup alzheimer hastalığında erken dönemde tanı konmasına olanak sağlıyor.


İşlem nasıl gerçekleşiyor?
PET/CT, cihazına girecek hastalara önce ilaç enjekte ediliyor ve bu ilacın, vücutta var olma ihtimali olan kanser hücreleri tarafından emilmesi için 45 - 60 dakika arasında bir süre beklemeleri gerekiyor. Ardından tarama başlıyor ve hasta sırt üstü yatar bir pozisyonda 35-45 dakika arası kalıyor.