Tel: 0212 417 4845

trarenfa

Bilgisayarlı tomografi için ön hazırlık gerekir mi?

KÜRTAJ

BT, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir yöntemdir. İnceleme sırasında hasta BT cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Gönderilen x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Damar yoluyla verilecek kontrast maddelerin bulantı ve kusma yapması nedeniyle hastaların aç olması gerekir. Diğer durumlarda bir hazırlık gerekmez. Radyasyon içerdiği için gebelerde yapılmaz.