Tel: 0212 417 4845

trarenfa

PET/CT’de Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmaların, harcanan mesailerin karşılığı olarak, kanserin teşhis edilmesinde ve kanserin tedavi aşamalarında yeni teknikler, yeni cihazlar geliştirilmektedir.

PET CT adı verilen teknik de bu tekniklerden biridir. Özellikle kanserin her aşamasında kullanılması itibariyle, kanser tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Peki, PET/CT’de görüntüleme nasıl yapılır?

PET CT görüntüleme teknolojisi
PET CT teknolojisi tıbbi teknolojide kanser tedavisinde çağa açan bir tedavi teşhis ve izleme teknolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknik son yıllarda teknolojik gelişmelerin tüm insanlığa sunduğu bir büyük bir yenilik olarak ileri sürülmektedir. PET CT teknolojisi, sadece kanser hastalıklarının teşhis izleme ve tedavisinde değil aynı zamanda sara odağının ne olduğunun belirlenmesi ve kalp krizi sonucunda kalpte canlı dokunun incelenmesinde de yararlanılır.
Bu teknik iki teknik ayrı ayrı iki teknik olan PET(Pozitron Emisyon Tomografi) ile CT(Bilgisayarlı Tomografi) teknolojilerinin güçlerinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir görüntüleme tekniğidir. Özellikle onkoloji dalında tümörlü hücrelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu teknoloji sayesinde, uygulanılan tedavilerden sonra tümörlü hücrelerin hareketlerinin izlenmesi ve incelenmesi de mümkün olmaktadır. Bu teknoloji doku ve organlardaki tüm metabolik değişiklikleri uzmanların bilgisine sunarak özellikle kanser hastalıklarının izlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
PET CT teknolojisinde görüntüleme damara verilen FDG(Florodeoksiglikoz) adı verilen radyoaktif özellikli bir şeker sayesinde yapılır. Kana verilen FDG’nin kanserli hücrelere yerleşebilmesi için bir saat kadar beklendikten sonra yaklaşık yirmi-yirmi beş dakika süren bir görüntüleme yapılır. gerekli görülürse ikinci kez görüntüleme yapılabilir. FDG’nin hastaya istirahat halinde verilmesi önemlidir.