Tel: 0212 417 4845

trarenfa

Beyin Tümörlerinde PET CT Nasıl Kullanılır?

Beyindeki tümör varlığının araştırılması, varsa bu bölgedeki kanser hücrelerinin tam olarak nerede bulunduğu, varsa yayılma hızları ve vücudun neresine yayıldıkları, bu bölgedeki tümörlü hücrelerle tedavi süreci büyük bir sorun ve risk teşkil etmektedir.

Bu risk, bahsi geçen bölgenin oldukça hassas bir bölge olmasından ve yanlış bir tedavide hastayı felce götürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle boyun ve beyindeki bölgede bu tekniğin kullanılmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Buradan bakıldığında akla beyin tümörlerinde PET CT nasıl kullanılır? sorusu gelmektedir.

Beyindeki tümörlü hücrelerde PET CT tekniğinin kullanılması
PET CT teknolojisinin en önemli kullanım alanlarından birinin de beyin tümörlerinin olduğu bilinmektedir. Bu teknikle beyin hücrelerindeki tümörlü hücreler, yapısına katılan radyoaktif izotop elementli şeker bileşiğinin belirli bir dönem sonunda radyoterapiye ve radyasyon nekrozuna bağlı olarak yapısında meydana gelen değişiklikler sonucunda izlenebilmektedir. Bu değişiklikler radyasyona bağlı doku nekrozundan mı yoksa tümörlü hücrelerin o bölgede yeniden nüksetmesinden mi kaynaklanmakta bunu en iyi PET CT teknolojisi ile anlamak mümkün olmaktadır. Kullanılan PET CT görüntülemesi sayesinde eğer o bölgede metabolizma faaliyetinde bulunan yani canlı bir kanser hücresine rastlanırsa, tümörün tekrardan nüksettiği anlaşılmaktadır. Eğer tüm takip ve incelemeler sonucunda incelenen beyin bölgesinde herhangi bir kanser hücresinin metabolik faaliyetine rastlanmazsa kanser varlığından söz edilememektedir. Buradaki doku tahribatının radyasyona bağlı doku nekrozu olduğuna kanaat getirilmektedir. Şimdiki tıbbi tekniklerle ancak bu kadar derin bilgiler elde edilebilmektedir.