Tel: 0212 417 4845

trarenfa

Haberler

PET CT görüntüleme teknolojisi günümüzde özellikle kanser araştırmalarında ve tedavi sürecinin izlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Bir kişinin kanserli hücre taşıyıp taşımadığı çok pahalı, derin araştırmalara gerek kalmadan sadece bir seansta dahi bu yöntemle anlaşılabilmektedir. Peki, PET CT hangi kanser türünde daha çok kullanılıyor?

Risk Faktörleri Kadın cinsiyet ve yaşlanma meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Diğer bilinen risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir;

İlk doğum yaşı: 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaş öncesinde ilk doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır.

MR ile görüntülemede Manyetik alan kullanılırken, Tomografi de ise radyasyon kullanır.
MR özellikle yumuşak dokuları görüntülemede kullanılırken, (kas ve bel fıtığı rahatsızlığı gibi) Tomografi kesitsel 3 boyutlu görüntü almakta kullanılır.

Yeni sistemlerde mevcut bulunan doz azaltım özelliğiyle düşük dozda X ışını ile daha kaliteli görüntüler elde edilebilecek. Bu sayede özellikle çocuk hastalarımıza dünya standartlarının da altında, birkaç röntgen filmine eşdeğer, düşük radyasyon dozlarıyla BT hizmeti sunulabilecek.

Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin doğum oluyor. Kalça çıkığı ve kalça gelişim problemlerinin her 1000 doğumdan 15'inde ortaya çıkan bir sorun olduğu dikkate alınırsa, yılda yaklaşık 18-20 bin bebek kalça çıkığı ile doğuyor veya bu yeni doğan bebeklerde kalça gelişim problemleri ortaya çıkıyor.