Tel: 0212 417 4845

trarenfa

MR (Emar) ile Tomografi Arasındaki Fark

MR ile görüntülemede Manyetik alan kullanılırken, Tomografi de ise radyasyon kullanır.
MR özellikle yumuşak dokuları görüntülemede kullanılırken, (kas ve bel fıtığı rahatsızlığı gibi) Tomografi kesitsel 3 boyutlu görüntü almakta kullanılır.