Tel: 0212 417 4845

trarenfa

PET CT görüntüleme teknolojisi

PET CT görüntüleme teknolojisi günümüzde özellikle kanser araştırmalarında ve tedavi sürecinin izlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Bir kişinin kanserli hücre taşıyıp taşımadığı çok pahalı, derin araştırmalara gerek kalmadan sadece bir seansta dahi bu yöntemle anlaşılabilmektedir. Peki, PET CT hangi kanser türünde daha çok kullanılıyor?

PET/CT’de Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmaların, harcanan mesailerin karşılığı olarak, kanserin teşhis edilmesinde ve kanserin tedavi aşamalarında yeni teknikler, yeni cihazlar geliştirilmektedir.

PET CT’nin Yararları Nelerdir?

PET CT; radyoaktif maddelerin elektromanyetik akımlarla taranarak veya bir takım proseslere tabi tutularak geliştirilmiştir.

PET CT Hastaya Neler Kazandırır

Zaman ilerledikçe gelişen teknoloji ile beraber hem bir takım sorunlar hem de bir takım zararlar ile karşılaşmaktayız. Özellikle genetiği değiştirilmiş gıdalar, etrafımızda gelişmiş teknoloji barındıran cihazlar, suni boyalar içeren elbiseler ve nükleer santraller hayatı kolaylaştırmakta fakat sağlımızı da tehlike altına sokmaktadır.

Kanser Vakalarında PET CT Kullanımı

Kanser vakalarında yapılan araştırmalar sonucu erken teşhisin oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu nedenle kanser tedavisinde en önemli noktayı hastalığın erken teşhisi oluşturmaktadır. Erken teşhis işlemi ise kanser vakalarında oldukça zordur.

Beyin Tümörlerinde PET CT Nasıl Kullanılır?

Beyindeki tümör varlığının araştırılması, varsa bu bölgedeki kanser hücrelerinin tam olarak nerede bulunduğu, varsa yayılma hızları ve vücudun neresine yayıldıkları, bu bölgedeki tümörlü hücrelerle tedavi süreci büyük bir sorun ve risk teşkil etmektedir.