Tel: 0212 417 4845

trarenfa

GAMA GÖRÜNTÜLEME

 

Radyoaktif görüntülemede salınan fotonları alarak görüntü oluşturan ünite gama kamera ya da sintilasyon kamerası olarak adlandırılır. Cihazın ana ünitesi büyük disk şeklindeki sintilasyon kristalidir. Kristal içerisine az miktarda talyum katılmış sodyum iyoditten (NaI-TI) yapılmıştır.Kristalim maksimum çapı ilk geliştirilen aygıtlarda yaklaşık 60 cm kadar olabilmektedir.Kalınlığı ise 0,25 ile 0,5 arasında değişmektedir. Kristalin yapısı hassas olup basınç ve ısı değişikliklerinde kırılabileceği gibi nemden zarar görebilir. Gama kamera cihazının prensipleri ilk kez 1953 yılında Hal Anger tarafından belirlenmiştir.Bu nedenle Anger kamera olarak ta adlandırılır.

Bir gama kamera, hastanın içindeki radionuclide’dan yayılan fotonları bir darbeye daha sonrada gerilim sinyaline dönüştürür. Bu sinyal radionuclide’ın dağılımının bir görüntüsünün oluşturulmasında kullanılır. Bir gama kamera sisteminin temel bileşenleri şunlardır; Kolimatör, sintilasyon kristali, fotoçoğullaşırıcı tüpler, dalga yükseklik analizcisi, katot ışın tüpü ve kontrol konsolu. Gama kamera ile görüntülemede, radyoaktif materyallerin vücuttaki dağılımlarından yayılan gama ışınlarının kolimasyonu gereklidir. Bunun için kolimatörler kullanılır.

Kolimatörler genelde kurşun veya tungstenden yapılır ve 4-5 cm kalınlığında 20cm’e 40cm büyüklüğündedir. Kolimatör gama ışınlarının içinden geçebileceği binlerce kare, yuvarlak veya hekzagonal paralel kanallara sahiptir. Kolimatörler direk olarak çok hassas olan NaI(Tl) kristalinin üstüne yerleştirilir. Kolimatörü geçen gama ışınları NaI(Tl) kristaline ulaşır ve ışığa dönüşür. Kristalin arkasında bulunun foto çoğullayıcı tüpler proses için bu ışığı toplarlar. Daha sonra bu ışık sinyallerinin analiziyle görüntü oluşturulur. Gama kameranın boyutuna göre, kalp, karaciğer gibi organların tümü görüntülenebilir.